Cadillac France, the city

English     Svenska
 Below are pictures from my short visit to the city of Cadillac    Nedan finns det bilder från mitt korta besök i staden Cadillac

 Okay, so we are
definately on the
right track here.
By he way, those
are Cadillac wine
stocks behind the
signs!

   Vi tycks vara på
rätt väg nu.
I bakgrunden syns
Cadillac vinrankor

 Entering the city
of Cadillac

 På väg in i staden Cadillac

 The Church "deVille"

 
 Kyrkan "deVille"

 Cadillac vines on display, note the wine with the pink -59' on the label!

 
 Olika Cadillac viner, observera vinet med den rosa -59' an på etiketten!

 Some of the Cadillac wines.

 
 Några Cadillac viner

 Browsing the extensive assortment of Cadillac vines

 Botaniserar bland den stora sorteringen av Cadillac viner.

 The official label
(registred trademark!) of the Cadillac region.
I think the text in french says something like: "The abuse of
alcohol is dangerous,
(we recommend you to) consume with moderation"

 Den officiella etiketten (registrerat varumärke!) för Cadillac regionen. Jag tror att texten på franska säger nånting i stil med: "Missbruk av alkohol är farligt (vi rekommenderar er att) konsumera med moderation"

 The wine store

 
 Vinbutiken

 View from the place where I wrote all the postcards.You can see the protective
wall surrounding
the ville.

 
 Vy från var jag satt och skrev all vykort. Ni kan se skyddsmuren som omgärdar staden.

 After having written all the postcards, I went to the post office to mail them.

 
 När jag hade skrivit klart alla vykort gick jag till postkontoret för att posta dem.

 In this restaurant we had a four course meal: Starter, Main dish, Cheese and Dessert.What we had? I do not know,
since I don't know french, but it was good!

 I denna resturang så
åt vi en fyrarätters
middag: Förrätt,
Varmrätt, ost och
dessert. Vad vi åt?
Jag vet inte, eftersom
jag inte förstår franska,
men det var gott!

 Close-up of the castle in the evening sun

 Närbild av slottet i aftonsolen

 Final picture of the castle

 Sista bilden på slottet

by/av Lars-Ove Jansson, member of/medlem av CadillacAutomobileClub