Villa Skogsbacken

Fortsättning följer…

Steg 9: Eget arbete klart

Steg 8: Alla servitut igång, slutbesiktning gjord för inkpt entreprenad, inflyttning möjlig

Steg 7: El, Data, VVS och Ventillation klart

Steg 6: Alla fönster och dörrar på plats, huset låst och tätt

Steg 5: Stomres och montera tak

Steg 4: Gjut grund för hus och fristående garage

Steg 3: Spräng eller spräck berg, gräv eller spräng för schakt och grusa upp till underkant på isolering.

Vatten in

Avlopp ut

Garageavlopp till Oljeavskiljare

EL in

El till Oljeavskiljare

El till Garage

El till Tomt

Fiber

Framtid

2015-10-06:

För första gången i livet kan jag parkera på egen mark:

IMG_8533.JPG

2015-10-21: Schaktstart

2015-09-16: Äntligen startbesked!

2015-07-31: Provgrävning, mer berg hittat

2015-07-24: Manuell provgrävning, berg hittat

Efter att ha pratat med bekanta på Ebba Dansklubb visade det sig att schaktfirma och grundbyggare finns i nätverket.

Efter diverse turer mellan arkitekt och bygglovshandläggare fick vi till slut, efter ett halvår, bygglov för Souterränghus med stort garage i källaren. Det stora problemet handlade i slutänden om storlek på balkongen. Det slutade med att den endast sticker ut 1500 mm från huset.

Efter att pratat med olika företag, valde vi till slut att låta Byggingenjörsbyrån rita vårt hus utifrån egna skisser. Det blev bra till slut, men det fristående garaget hamnade för nära vägen och trots att balkongen befinner sig 3,5 m över mark skulle den enligt kommunen räknas in i den redan maxade byggytan. Vi hade även olika åsikter om höjdskillnader och vändrader på våra befintliga och framtida fordon men det löste sig.

2015-05-12: Etapp 1 avklarad; alla träd är fällda och ris, stockar och ved är omhändertaget

Efter att ha jämfört priser och villkor från fem olika bolag, fick till slut Mälarö Forest uppdraget att fälla träden och sälja stockarna. Nu flera månader senare är stockarna fortfarande kvar på tomten, Stora Enso som har köpt dom har inte hämtat dom ännu.

Vi fick, efter lite förhandlingar med kommunen, fälla träden, inklusive ek, träd märkta för fällning i December 2014:

IMG_3666

Lars-Ove röjde 2013 bort slyn i omgångar, kvar blev endast ett stort antal stora träd:

IMG_0891

Tomten inköptes 2012-11-15 och första spadtagen togs strax därefter:

IMG_8409