Byte till vinterhjul och sommarhjul

Förberedelser i god tid

Förberedelser

 

Verktyg

Utrustning

Verkstadsdomkraft*

Fälgkors

Stålborste

Momentnyckel med kort förlängare och hylsa**

Aluminiumpasta (aluminiumfälgar eller både aluminium och stålfälgar) eller kopparpasta (enbart stålfälgar)

*) bilens domkraft är avsedd att användas en gång i nödfall vid punktering

**) normala storlekar är 17, 19 och 21 mm

Demontering av hjul (se även bilens instruktionsbok)

Montering av hjul (se även bilens instruktionsbok)

1.      Applicera lite aluminiumpasta eller kopparpasta på anläggningsytan på insidan av fälgen samt på pinnbultar eller skruvar.

2.      Montera hjulet och passa in pinnbultar och eventuell styrpinne i fälgens hål.
Om skruvar används, rotera fälgen så att hålen i fälgen och navet stämmer överens.

3.      Montera nedre hjulmutter eller skruv först.

4.      Montera alla hjulmuttrar eller skruvar och dra åt för hand.

5.      Tag bort det borttagna hjulet från dess tillfälliga placering under bilen

6.      Sänk ner bilen och tag bort domkraften.

7.      Drag åt hjulmuttrar eller skruvar korsvis till rätt moment (står i instruktionsboken) mha momentnyckeln.

Efterarbete

·         Förvara hjulen hängande på vägg eller liggande på golv

·         Nollställ däcktrycksövervakningssystem, se instruktionsboken.

·         Efterdrag alla hjulmuttrar eller skruvar efter en veckas körning.

·         Kontrollera däcktryck efter en månad och sedan minst varannan månad.